Dane są liczby: a = (–2)12, b = (–2)11, c = 210.

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Liczby te uporządkowane od najmniejszej do największej to:

A. c, b, a.    B. a, b, c.      C. c, a, b.    D. b, c, a.