Ile spośród liczb: 2/3, 1/2, 10/25, 1/4 spełnia warunek 2/4 < x < 3/5?
             

Wybierz odpowiedź spośród podanych. 

A. Jedna liczba.

B. Dwie liczby.

C. Trzy liczby.

D. Cztery liczby.