Uzupełnij poniższe zdania tak, aby otrzymać zdania prawdziwe.

Dnia 24 czerwca w Karumbie trwa astronomiczna A / B i dzień jest C / D od nocy.

A. jesień B. zima C. dłuższy D. krótszy