Uzupełnij poniższe zdania tak, aby otrzymać zdania prawdziwe.

 W Karumbie jest godzina A / B czasu słonecznego dnia C / D.

A. 22.00 B. 1.00 C. 24 czerwca D. 25 czerwca