W tabeli podano czynności, które wykonał Marek, żeby ustalić, z jakiego metalu wykonano płytkę w kształcie prostopadłościanu. Chłopiec dysponował jedynie wagą i linijką.

Numer czynności

Opis czynności

1

Obliczenie gęstości metalu.

2

Zmierzenie długości krawędzi płytki.

3

Odczytanie nazwy metalu z tabeli gęstości substancji.

4

Obliczenie objętości płytki.

5

Zważenie płytki.

 

W którym zestawie kolejność czynności wykonanych przez Marka podano właściwie?

Wybierz odpowiedź spośród podanych.

 

A. 2, 4, 1, 3, 5
B. 5, 2, 4, 1, 3
C. 2, 4, 3, 5, 1
D. 5, 4, 2, 1, 3