O tym, że wiersz ma charakter prośby, świadczy wielokrotne użycie

A. bezokoliczników.
B. imiesłowów.
C. trybu przypuszczającego czasowników.
D. trybu rozkazującego czasowników.