Zbudowano obwód elektryczny według poniższego schematu i odczytano wskazania mierników: U = 4 V, I = 0,2 A.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Moc wydzielona na oporniku jest równa 20 W.

P

F

Opór elektryczny opornika jest równy 20 Ω.

P

F