Na wykresie przedstawiono zależność prędkości od czasu w ruchu pewnego ciała.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Ciało w ciągu pierwszych 5 s poruszało się z przyspieszeniem 2 m/s2 .

P

F

Między 5 a 25 sekundą ruchu ciało poruszało się ruchem jednostajnym.

P

F