Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Węglowodór IV odbarwia wodę bromową.

P

F

Węglowodory I, II, III i IV mogą ulegać reakcji spalania całkowitego.

P

F