Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Węglowodory II i III należą do szeregu homologicznego alkanów.

P

F

Węglowodór I należy do szeregu homologicznego o wzorze ogólnym CnH2n.

P

F