W celu odróżnienia kwasu oleinowego od stopionego kwasu palmitynowego wykonano doświadczenie, którego przebieg przedstawiono na schemacie.

 

W probówce I wybrany odczynnik zmienił zabarwienie.

Którą substancję zastosowano jako odczynnik do wykonania doświadczenia? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

 

A. Roztwór kwasu siarkowego(VI) – H2SO4
B. Roztwór wodorotlenku sodu – NaOH
C. Roztwór bromu w wodzie – Br2(aq)
D. Roztwór wodorotlenku wapnia – Ca(OH)2