Jakie środki poetyckie występują w wersie: rozmowy gwiazd na gałęziach pozwól mi słyszeć zielonych?

A. Przenośnia i epitet.
B. Porównanie i antyteza.
C. Porównanie i apostrofa.
D. Przenośnia i kontrast.