Na rysunku przedstawiono fragment układu okresowego pierwiastków.

 

Na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa, 2004.

Wybierz zestaw, w którym wymieniono atomy mające taką samą liczbę elektronów na ostatniej (zewnętrznej) powłoce elektronowej.

A. Na, Mg, Al B. H, He, Li C. Be, B, C D. Be, Mg, Ca