Rośliny są w różny sposób przystosowane do zapylania. Na Kubie rośnie pnącze zapylane przez nietoperze żywiące się jego nektarem kwiatowym. Część roślin wytwarza nad kwiatami wklęsłe liście, odbijające fale dźwiękowe wysyłane przez te zwierzęta. Kwiaty roślin z wklęsłymi liśćmi są dwukrotnie częściej odwiedzane przez nietoperze, niż kwiaty roślin pozbawionych takich liści. Niestety, liście wklęsłe mniej efektywnie przeprowadzają proces

http://news.sciencemag.org/sciencenow/2011/07/how-to-invite-bats-for-dinner.html

Które dokończenia zdania można wybrać, aby otrzymać informacje prawdziwe? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

  

Obecność wklęsłych liści jest

 

I

efektem działania doboru naturalnego.

II

przystosowaniem do efektywnej fotosyntezy.

III

adaptacją do zapylania przez nietoperze.

 

A. Tylko I. B. I i II . C. Tylko II. D. I i III.