Na schemacie przedstawiono wybrane zależności pokarmowe w biocenozie pola kapusty.

Literami A, B, C oznaczono wybrane populacje.

 

 

Na podstawie schematu oceń prawdziwość zdań. Wybierz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F – jeśli jest fałszywa.

 

Populacja A konkuruje o pokarm z populacją C.

P

F

Zmniejszenie liczebności populacji B wpłynie na liczebność populacji C.

P

F