Który wniosek można sformułować na podstawie uzyskanych wyników? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. Białe futro bez plam maskuje gronostaja najlepiej.
B. Jastrzębie najczęściej atakują gronostaje z czarną plamą na głowie.
C. Czarna plama na grzbiecie gronostaja skutecznie chroni go przed atakami jastrzębia.
D. Największe szanse na uniknięcie upolowania mają gronostaje z czarną plamą na ogonie.