Które sformułowania mogą być problemami badawczymi doświadczenia

przeprowadzonego przez tego naukowca? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. Tylko I. B. I i II . C. II i III. D. Tylko III