#.3. Wspieranie obywateli polskich przebywających za granicą. A B C D