Nastrój, w jakim jest podmiot liryczny, najtrafniej wyrażają określenia:

A. ukojenie i nadzieja.
B. obojętność i niechęć do działania.
C. zwątpienie i rozpacz.
D. radość i pewność siebie.