Dokończ poniższe zdanie - wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Opisane wydarzenie miało miejsce

A. w Gnieźnie.
B. w Poznaniu.
C. w Krakowie.
D. we Wrocławiu.