#.2. Realizacja polityki w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. A B C D