#.1. Organizowanie pomocy w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. A B C D

 

A. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
B. Ministerstwo Spraw Zagranicznych
C. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
D. Ministerstwo Obrony Narodowej