Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Literą X oznaczono na schemacie

A. burmistrza.
B. starostę.
C. sejmik.
D. radę.