Źródła: http://www.nt.wosp.preview.jpg
http://www.x.garnek.pl/ga4414/(…)/11_listopada_2011_krakow.jpg
http://www.nt.rmf24.pl
http://www. nt.fakty.interia.pl   


Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Ilustracja odnosząca się do jednej z form demokracji bezpośredniej została oznaczona numerem

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.