Dziesięć lat w NATO

Na podstawie:Komunikat z badań CBOS. BS/38/2009.

Oceń, które z poniższych zdań dotyczących informacji zawartych na wykresie jest prawdziwe. Zaznacz P przy zdaniu prawdziwym.

1.

W lutym 2009 roku w porównaniu z wrześniem 2007 roku zmalał odsetek osób, które zdecydowanie nie popierały przynależności Polski do NATO.

P

2. 

W lutym 2009 roku najwięcej respondentów deklarowało zdecydowane poparcie dla przynależności Polski do NATO.

P

3.

Zarówno we wrześniu 2007 roku, jak i w lutym 2009 roku ponad połowa respondentów zgadzała się na przynależność Polski do NATO.

P