Osoba mówiąca w wierszu

A. planuje realną podróż.
B. tęskni za biblijnym rajem.
C. marzy o szczęściu w miłości.
D. rozmyśla o samotnym życiu.