„Warsztatem świata”, czyli krajem wówczas przodującym w zakresie uprzemysłowienia, nazywano #.3. ____.

A. Wielką Brytanię B. Francję C. Hiszpanię