Przemówienie Otto von Bismarcka w sejmie pruskim

Niemcy nie patrzą na liberalizm Prus, lecz na ich potęgę. Być może Bawaria, Wirtembergia, Badenia tolerują liberalizm, ale nikt im z tego powodu nie przypisze roli Prus. Prusy zaś muszą skupić swoje siły i trzymać je na dogodny moment. Granice Prus po kongresie wiedeńskim nie sprzyjają zdrowej egzystencji państwa. Wielkich zagadnień ludzkości nie rozstrzyga się przemówieniami, uchwałami większości, lecz żelazem i krwią.

Źródło: ,Wielkie mowy historii, t.2, Od Lincolna do Stalina, Praca zbiorowa, Warszawa 2006.

Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

W przemówieniu Bismarck nawoływał, by Prusy, wykorzystując swoją potęgę, dążyły do

A. przeprowadzenia rozbiorów Polski.
B. zjednoczenia Niemiec.
C. udziału w koalicji przeciw Napoleonowi I.
D. pokonania państw ententy.