Źródło: http://www.muzeumwp.pl/emwpaedia


Wybierz nazwę powstania, którego dotyczy ilustracja, i wskaż uzasadnienie wyboru spośród podanych. Zaznacz literę A albo B oraz numer 1, 2 albo 3.

 

 

A. Powstanie listopadowe,

ponieważ ukazano

1. atak kosynierów na pozycje wroga.
B. Powstanie styczniowe, 2. broniący się oddział partyzantów.
3. walczący oddział regularnej armii polskiej.