Moja droga przyjaciółko, nie masz pojęcia, co to znaczy być oddzielnie zamkniętym, i to nie wiedząc, z jakiej przyczyny, nie będąc przesłuchanym i nie otrzymując choćby jednego dziennika. – Żyje się chyba po to, aby czuć, że się jest w trumnie. Gdybym przynajmniej tego okrutnego traktowania doznawał od jednego z wodzów armii austriackiej, lecz od moich kolegów – lecz od Robespierre’a, który podpisał rozkaz mego aresztowania – lecz od Republiki, dla której tyle zrobiłem! Oto mi nagroda za tyle męstwa i poświęceń!

Na podstawie: Wiek XVI–XVIII w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi
dla nauczycieli historii, studentów i uczniów,
Warszawa 1999

Oceń, czy poniższe zdania dotyczące tekstu są prawdziwe, czy – fałszywe. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Autor tekstu był przeciwnikiem ustroju republikańskiego. P F
Autor został aresztowany w okresie dyktatury jakobinów. P F