Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Bitwy przedstawione na mapie rozegrały się w czasie powstania

A. Chmielnickiego.
B. kościuszkowskiego.
C. listopadowego.
D. styczniowego.