Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Szereg, w którym uporządkowano chronologicznie utratę miast przez Rzeczpospolitą, to

A. Warszawa → Lwów → Mińsk.
B. Mińsk → Wilno → Bydgoszcz.
C. Poznań → Bydgoszcz → Warszawa.
D. Lwów → Poznań → Wilno.