Tu mnóstwo głosem ogromnym wykrzyka,
Echo te śluby roznosi:
„Życzymy wszyscy mieć królem Henryka”.
Prymas w niebo ręce wznosi,
[…]
Piękny to widok, prawo nader chlubne,
Gdy naród króla obiera […]

Źródło: J. U. Niemcewicz, Śpiewy historyczne, Kraków 2002.

  

 Źródło: Bernardo Bellotto [za:] www.warszawska-wola.strefa.pl


Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Powyższy tekst i ilustracja odnoszą się do

A. rokoszu.
B. wolnej elekcji.
C. sejmiku ziemskiego.
D. pospolitego ruszenia.