Wspomniana w dokumencie forma wyboru króla została wprowadzona w dobie #.3. ____.

A. monarchii patrymonialnej B. rządów absolutnych C. demokracji szlacheckiej