W którym z zacytowanych wersów bezpośrednio ujawnia się podmiot liryczny?

A. Wiatrem łagodnym włosy jak kwiaty rozwiej, zacałuj.
B. Dużo motyli mi pokaż, serca motyli przybliż i przytul.
C. We śnie na wyspach szczęśliwych nie przebudź ze snu.
D. Myśli spokojne ponad wodami pochyl miłością.