W cytowanym fragmencie dokumentu szlachta gwarantowała sobie #.2. ____.

A. przywileje ekonomiczne B. tolerancję religijną C. wzajemną pomoc