Przedstawione w tekście porozumienie zawarto w #.1. ____.

A. XIV w. B. XV w. C. XVI w.