Mandat1 króla do starostów o zwalczaniu herezji luterańskiej (fragment)
Minęło już kilka lat, gdy z powodu szerzenia się zarazy luterańskiej wydaliśmy mandat, aby zapowiedział wszystkim szeroko dookoła, by nie odważyli się podróżować do Wittenbergi albo do tych miejsc, w których istniałoby jakieś podejrzenie herezji, lub też wysyłać tam swoje dzieci. Ktokolwiek by zaś odważył się książki zarażone zarazą luterańską wwozić lub posługiwać się nimi prywatnie lub publicznie, ten stanie się winnym kary gardła, proskrypcji2 i utraty wszystkich dóbr.
                                                                                           Na podstawie: Źródła i materiały do nauczania historii, red. S. Sierpowski, Warszawa 1998.
1mandat – tu: zarządzenie króla
2winnym kary gardła, proskrypcji – tu: będzie podlegał karze śmierci lub wyjęciu spod prawa

 

 

 

Zapis, np. 1386–1434, oznacza lata panowania króla w Polsce.

Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Władcą, który wystawił cytowany dokument, był

A. Władysław Jagiełło.
B. Kazimierz IV Jagiellończyk.
C. Jan Olbracht.
D. Zygmunt I Stary.