Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Cytowany dokument został ustanowiony w okresie panowania

A. synów Bolesława Krzywoustego.
B. ostatnich królów z rodu Piastów.
C. władców z dynastii Jagiellonów.
D. królów elekcyjnych z dynastii Wazów.