Oceń, czy poniższe zdania dotyczące tekstu są prawdziwe, czy – fałszywe. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Konstytucja Nihil novi wzmacniała władzę panującego. P F
Zgoda izby poselskiej była niezbędna do stanowienia prawa. P F