Na podstawie: A. Dybkowska, J. Żaryn, M. Żaryn, Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do współczesności, Warszawa 2007.


Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Przedstawione na mapie Prusy Zakonne to państwo zakonu krzyżackiego w okresie oznaczonym na taśmie chronologicznej numerem

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4