Na podstawie: J. Wyrozumski, Historia Polski do roku 1505, Warszawa 1989.

Zapis, np. 992–1025, oznacza lata panowania władcy w Polsce.
*w latach 1031–1032 konflikt o władzę z Bezprymem
**współrządy


Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

W pierwszym roku XII wieku panował ojciec

A. Mieszka II.
B. Kazimierza Odnowiciela.
C. Bolesława Śmiałego.
D. Bolesława Krzywoustego.