Obraz jest przykładem malarstwa

A. rodzajowego.
B. mitologicznego.
C. historycznego.
D. pejzażowego.