Oceń, czy poniższe zdania dotyczące taśmy chronologicznej są prawdziwe, czy – fałszywe. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe. 

W VI w. p.n.e. w starożytnym Rzymie wprowadzono rządy republikańskie. P F
Jezus Chrystus urodził się w okresie, gdy Rzym był cesarstwem. P F