Źródło: www.hellenica.de/(...)/Briefmarke/1964/pages/O1964_4.html