Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu funkcji logarytmicznej ƒ określonej wzorem ƒ(x) = log(x - p).

 

 

a)      Podaj wartość p.

b)      Narysuj wykres funkcji określonej wzorem y = |f(x)|.

c)      Podaj wszystkie wartości parametru m, dla których równanie |f(x)| = m ma dwa rozwiązania o przeciwnych znakach.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Odpowiedź: ...