Reszta z dzielenia wielomianu W(x)=4x- 5x- 23+ m przez dwumian x+1 jest równa  20. Oblicz wartość współczynnika m oraz pierwiastki tego wielomianu.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Odpowiedź: ...