Prosta o równaniu 3x - 4y - 36 = 0 przecina okrąg o środku = (3, 12)  w punktach A i B. Długość odcinka AB jest równa 40. Wyznacz równanie tego okręgu.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Odpowiedź: ...