Wyznacz wszystkie wartości parametru m, dla których równanie x+ 2(1 - m)x + m- m = 0 ma dwa różne rozwiązania rzeczywiste x1, x2 spełniające warunek x· x2 ≤ 6mx12 + x22

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Odpowiedź: ...