Wyraz twarzy i postawa postaci przedstawionej na obrazie świadczą

A. o wzburzeniu.
B. o przerażeniu.
C. o zadumie.
D. o radości.